Strømmåleren holder oversikt over ditt strømforbruk​

De nye strømmålerne måler ditt strømforbruk enda mer nøyaktig enn før, og uten at du trenger å løfte en finger. Dessverre spiller ikke alltid teknologien på lag, og noen kunder må fortsatt lese av strømmen manuelt.

Strømmåleren din registrerer hvor mye strøm du bruker til enhver tid. Informasjon om strømforbruket ditt deler vi med din strømleverandør, og er grunnlag for strømregningen du mottar. De nye strømmålerne sender automatisk dine forbruksdata til oss, slik at du ikke trenger å foreta deg noe. Enkelt, ikke sant?​

Manuell måleravlesning

Dessverre er det noen områder vi ikke kan bruke den nye teknologien for overføring av målerinformasjon. Dette kan blant annet skyldes manglende mobildekning. Dersom dette gjelder for strømmåleren i din bolig eller hytte, ber vi om at du fortsetter å sende inn dine målerdata via SMS eller våre nettsider.

For å bruke SMS til manuell måleravlesning må du først registrere ditt mobilnummer. Du kan også gjøre dette via e-post eller telefon. Les mer om manuell måleravlesning.

Ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

HAN-porten kan gi deg mulighet for strømstyring

Les om hvordan du kan få tilgang til detaljert informasjon om ditt strømforbruk ved å åpne HAN-porten på strømmåleren din.

Mest stilte spørsmål

Hvordan fungerer strømmåleren?

Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Den gjør det etter hvert mulig å lokalisere strømbrudd slik at vi får rettet feil raskere. I tillegg blir det lettere for deg som kunde å følge med på, og styre strømforbruket ditt.

Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Se dette dokumentet for brukermanual

Les mer

Hvilken type måler er det BKK bruker?

Myndighetene har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

Vi har i hovedsak valgt en strømmåler av merket Kaifa, som kommuniserer ved hjelp av mobilteknologi. I noen områder kommuniserer den via radioteknologi.

HAN-port er en port (kontakt) på måleren i sikringsskapet ditt som gjør at du kan koble til f.eks. smarthusløsninger, systemer for energisparing osv. til din strømmåler.

Du kan bestille åpning og stenging av HAN-port ved å logge deg inn på Mine Sider. Åpning (eller stenging) vil da normalt skje i løpet noen minutter. Åpning av HAN-port på din måler krever at du signerer med BankID før bestilling lages.

Les mer

Hvordan kommuniserer strømmåleren min med dere?

Vi har valgt kommunikasjon via eksisterende mobilteknologi. Kommunikasjonen foregår punkt-til-punkt, altså fra måler og direkte til innsamlingssystemet. Det betyr at målerne ikke står i et nettverk, og de sender ikke data via andre målere. Hver 3. time sender måleren forbruket ditt via en datapakke, tilsvarende en sms, direkte til innsamlingssystemet. I periodene mellom disse tidspunktene sendes det ikke data fra måleren.

Les mer

Hva bruker dere mine forbruksdata til?

Vi bruker informasjonen om strømforbruket ditt til å beregne hvor mye du skal betale i nettleie. I tillegg deler vi denne informasjonen med din kraftleverandør, slik at de kan beregne hvor mye du skal betale for strømforbruket ditt. Informasjonen sendes via den sentrale datautvekslingsenheten Elhub. Vi bruker også informasjonen fra alle strømmålerne til å utføre drift og vedlikehold av strømnettet, f.eks. til å rette feil som kan forårsake strømbrudd.

Vi deler selvfølgelig ikke dine opplysninger med andre parter.

Les mer

Er det en fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske målerne?

Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler i et lukket nett. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir fullmakt til det. Måleren gjør det ikke mulig å finne ut hvilke rom eller apparater som står for strømforbruket. Det er kun boligens totale strømforbruk som registreres.

Les mer

Hvordan vet jeg at forbruket jeg faktureres for er riktig?

De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent før installasjon. Du kan derfor stole på at forbruket som måles er riktig. Hvis du oppdager en økning i strømforbruket etter målerbyttet kan dette ha ulike årsaker:

  • Manglende måleravlesninger i tiden før du fikk ny måler, kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn du egentlig har brukt.
  • I noen tilfeller kan din gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid.
  • Faktorer som årstid, endret forbruksmønster eller prisøkninger.

Tips; Sammenlign den samme perioden fra år til år. 

Les mer

Hvorfor må jeg fortsatt sende inn målerinformasjonen manuelt?

På grunn av dårlig mobildekning i noen områder, fungerer ikke den nye teknologien for overføring av målerdata til oss. Likevel vil vi bytte til nye målere i disse områdene, så vi kan begynne å bruke denne teknologien dersom mobilnettet forbedres. Bruk vår SMS-løsning for å sende inn dine målerverdier til oss [sett inn nummer og beskrivelse av hvordan det gjøres].

Les mer

Er stråling fra strømmåleren farlig for meg?

Nei, du kan føle deg trygg på at strømmåleren ikke er farlig for deg. Den automatiske strømmåleren ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern.

Les mer

Kan jeg få fritak fra ny automatisk strømmåler?

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få ny automatisk strømmåler. Det kan i spesielle tilfeller innvilges fritak. Måleren vil fortsatt bli byttet, men kommunikasjonsmodemet vil tas ut. 

For å få innvilget fritak må attest fra lege eller psykolog legges ved i søknaden. I slike tilfeller vil man bli belastet et årlig gebyr som skal dekke kostnader knyttet til kontrollavlesning og håndtering av manuelle data.

Søknad om fritak sendes i posten til;

BKK Nett AS

Postboks 7050, 5020 Bergen

Les mer