Om BKK Nett

BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder: Innovasjon og Utvikling, Produksjon, Nett og Entreprenør og Marked.

BKK Nett er en av Norges største operatører av strømnettet, med en offensiv vekststrategi på Vestlandet. Vi setter kundene våre i sentrum og digitaliserer strømnettet for en effektiv og fremtidsrettet drift i et moderne samfunn. For å sikre en stabil strømforsyning driver vi kontinuerlig vedlikehold av kraftledninger og anlegg. Vi bygger et fremtidsrettet strømnett i takt med samfunnsutviklingen på Vestlandet.

Kort om vår virksomhet:

  • En av Norges største distributører av elektrisk energi
  • 245 000 nettkunder
  • 27 500 kilometer strømnett


Vår adresse og kontaktinformasjon

BKK Netts hovedkontor:

  • Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
  • Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
  • E-post: kundepost@bkk.no
  • Telefon: 55 12 70 00
  • Organisasjonsnummer: 976 944 801