Om BKK Nett

BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder: Innovasjon og Utvikling, Produksjon, Nett og Entreprenør og Marked.

BKK Nett er en av Norges største operatører av strømnettet, med en offensiv vekststrategi på Vestlandet. Vi setter kundene våre i sentrum og digitaliserer strømnettet for en effektiv og fremtidsrettet drift i et moderne samfunn. For å sikre en stabil strømforsyning driver vi kontinuerlig vedlikehold av kraftledninger og anlegg. Vi bygger et fremtidsrettet strømnett i takt med samfunnsutviklingen på Vestlandet.

Kort om vår virksomhet:

 • En av Norges største distributører av elektrisk energi
 • 245 000 nettkunder
 • 27 500 kilometer strømnett

Våre adresser og kontaktinformasjon

BKK Netts hovedkontor:

 • Besøksadresse: Kokstadvegen 37, Bergen
 • Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
 • E-post: kundepost@bkk.no
 • Telefon: 55 12 70 00
 • Organisasjonsnummer: 976 944 801


BKK Netts regionskontor:

Region Nord

 • Besøksadresse: Firdavegen 5, 6800 Førde
 • Telefon: 57 72 23 10


Region Sørøst

 • Besøksadresse: Vikjo 7, 5464 Dimmelsvik
 • Telefon: 53 47 56 00