Kraftledninger, stolper i terreng

Ny modell for nettleie fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 innføres en ny prismodell for nettleie som vil premiere smart bruk av strømnettet. Det er Olje- og energidepartementet som har besluttet den nye ordningen. Hensikten er å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet. Blir vi smartere strømbrukere, kan vi redusere behovet for fremtidige utbygginger og holde nettleien på lavest mulig nivå. Her kan du lese mer om hva den nye nettleiemodellen og prisendringen fra årsskiftet vil bety for privatkunder og bedriftskunder.