Informasjon dersom du skal utføre arbeid nær våre anlegg