Priser for våre plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet.
Produktikon

Plusskunder betaler ordinær nettleie for forbruk fra strømnettet.

En plusskunde betaler ikke nettleie til BKK Nett for strømmen som leveres inn til strømnettet. Strømmen som leveres inn til nettet bidrar til å redusere tap i strømnettet.

Plusskunder er fritatt for fastleddet i innmatingstariffen.

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Det forbruksavhengige leddet inneholder avgift til Enova (1 øre/kWh), forbruksavgift til staten (16,69 øre per kWh) og merverdiavgift.

NettleiePris
Fastbeløp pr år2050,- kroner
Forbruksavhengig ledd for strøm hentet ut fra strømnettet42,61 øre/kWh