Kvinne ser på pc

Nettleie for bedriftskunder

Etter 01.07.22, er det det reelle effektforbruket og hvor mye strøm bedriften bruker totalt som legges til grunn for nettleien.

For bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh

Fra 01.07.22, er det den reelle effektbruken som legges til grunn for beregning av nettleien, ikke størrelsen på hovedsikring som tidligere. Nå vil det være den faktiske kapasiteten bedriften bruker som legges til grunn.

På samme måte som for privatkundene, er nettleien for bedriftskunder nå delt i to deler, et kapasitetsledd og et energiledd:

1. Kapasitetsleddet

Kapasitetsleddet er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm som brukes samtidig. Dersom bedriften jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får man et lavere kapasitetsledd enn om det brukes mye strøm på én gang. 

For beregning av kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnsmodell, der gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden avgjør hvor man havner. En døgnmaks er den timen bedriften brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden med høyest forbruk, fordelt på tre ulike dager, vil avgjøre hva slags trinn man havner i. Tabellen under viser trinnene og prisene.

2. Energileddet

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kilowattimer), og når strømmen blir brukt. Natt (2200-0600) og helg (lørdag, søndag og helligdager) har lavere energiledd enn dagtid på hverdager.

Fastledd/kapasitetsledd, eks. mva Energiledd øre/kWh, uten avgifter og mva

kWKr/mnd.Kr/årDagNatt og helg
0-21001 20023,5115,51
2-51651 98023,5115,51
5-102803 36023,5115,51
10-153954 74023,5115,51
15-205106 12023,5115,51
20-256257 50023,5115,51
25-501 20014 40023,5115,51
50-751 77521 30023,5115,51
75-1002 35028 20023,5115,51
over 1004 65055 80023,5115,51

I tillegg kommer følgende avgifter:

  • Avgift til Enova for bedriftskunder er 800,- kroner per år. per anlegg
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), januar - mars: 9,16 øre per kWh.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), april - desember: 15,84 øre per kWh.
  • Merverdiavgift(mva): 25%