Montører i stolpe

Nettleien finansierer strømnettet

  • Ca. 22 000 kilometer strømnett
  • 260 000 nettkunder i Vestland fylke
  • Nettleien finansierer drift og vedlikehold av strømnettet
  • Over 1 milliard kroner er brukt til vedlikehold og oppgradering

I fjor brukte BKK over en milliard kroner på vedlikehold og opprusting av strømnettet i sitt konsesjonsområde. Vi leverer strøm til 260 000 kunder i Vestland fylke, og har ansvaret for ca. 22 000 kilometer med strømnett.

Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde et stabilt og sikkert strømnett, og å reparere feil raskt og sikkert når naturkreftene herjer.

Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold.

Ved å drive effektivt og holde kostnadene nede, har BKK en av landets laveste nettleier.

Fakta om nettleien:

TO ULIKE PRODUKTER: Når du bruker strøm, betaler du for to ulike produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra ditt strømselskap, og du betaler nettleie til ditt lokale nettselskap for transporten av strømmen i strømnettet.

SAMME FAKTURA: Strømselskapet du har avtale med, fakturerer i mange tilfeller både nettleie og kraftpris på samme faktura.

AVGIFTER: Rundt halvparten av det du betaler i nettleie, går til avgifter i form av elavgift, merverdiavgift, eiendomsskatt og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett, som har ansvaret for hovedstrømnettet i Norge, som overfører strøm mellom landsdelene.


Bare ett strømnett
Nettselskapene har monopol på overføring av strøm i sine områder, fordi det ikke er praktisk mulig å ha flere konkurrerende strømnett. Det ville vært meningsløst å ha flere strømledninger inn til hvert hus. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) regulerer rammene og prisene for nettleie i Norge.

BKK har en av landets laveste nettleier. Stordriftsfordeler er hovedårsaken til at BKK har så konkurransedyktige priser på nettleien.