Melding om installasjonsarbeid i strømnettet

Melding om installasjonsarbeid

Her finner du prisliste, skjema for "Melding om installasjonsarbeid" og innlogging til programmet eSogs.

Ved melding om installasjonsarbeid må kravene i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" (FEK) oppfylles.

Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

Bruk vårt skjema for melding om installasjonsarbeid

Ferdig utfylt skjema kan sendes på e-post til: installatorkontakt@bkk.no eller i post til:
BKK Nett AS v/Installatørkontakt, Postboks 7050, 5020 Bergen.