Nettleie for privatkunder

Nettleien du betaler dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og består av et fast årsbeløp og en forbruksvariabel del. Over halvparten av nettleien er avgifter til myndighetene.
Produktikon

Se våre nettleiepriser pr. 1. januar 2021 Utvid faner

Nettleie for privatkunder
Blokktariff
Teknisk tariff
Sesongvariabel tariff
For kunder uten strømleverandør
Stenging av anlegg
Gebyr ved fritak for AMS-måler

Myndighetene (NVE) har vedtatt innføringen av automatisk strømmåling. For enkelte kunder er det av forskjellige årsaker innvilget midlertidig fritak for montering av automatisk strømmåler med kommunikasjonsenhet. Disse må betale for lovpålagt kontroll av strømmåleren sin.

Les mer hos NVE: Gebyr for manuell avlesing

For kunder som ikke har automatisk strømmåler med aktiv kommunikasjonsenhet, har BKK Nett plikt til å kontrollere avlesningen av disse strømmålerne minst en gang i året, og sikre at måledataene er riktige. Det påløper ekstra administrativt arbeid knyttet til årlig kontroll, registrering, fakturering og korreksjoner for strømmålere uten kommunikasjonsenhet.

Regelverket gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom et avlesningsgebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene.

Det årlige avlesningsgebyret er lovfestet til kr 1 875,- inkl. mva. Beløpet fordeles og faktureres månedlig.

Fra og med april 2021, og fakturering av nettleie i mai, vil alle kunder hos BKK Nett som har fritak for kommunikasjonsmodul eller har nektet å bytte til AMS-måler, måtte betale et gebyr på kr 1.875 inkl. mva per år, dvs. kr 156,25 per måned.

Dette er et tillegg til nettleien som dekker kostnadene BKK Nett har ved å håndtere og kontrollere manuelle avlesninger.

Gebyret vil ikke gjelde for kunder der vi ikke oppnår kommunikasjon med måler, og heller ikke kunder vi ikke har rukket å besøke.