Nettleie for privatkunder

Nettleien du betaler dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og består av et fast årsbeløp og en forbruksvariabel del. Over halvparten av nettleien er avgifter til myndighetene.
Produktikon

Se våre nettleiepriser pr. 1. januar 2021 Utvid faner

Nettleie for privatkunder
Blokktariff
Teknisk tariff
Sesongvariabel tariff
For kunder uten strømleverandør
Stenging av anlegg
Gebyr ved fritak for AMS-måler

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en avtale med en strømleverandør, er vi som nettselskap pålagt av myndighetene å levere strøm til deg gjennom en avtale kalt leveringsplikt.

Leveringsplikt er en midlertidig ordning for deg, og prisen for denne strømleveransen er regulert av myndighetene til å være høyere enn hva strømleverandører tilbyr. Derfor vil vi anbefale deg å inngå en avtale.

Prisen for leveringspliktig strømavtale er lik månedlig gjennomsnittlig spotpris + et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva. Etter seks uker øker påslaget til 12,50 øre/kWh inkl. mva. I tillegg kommer et påslag som følge av elsertifikatordningen.

Mottar du strøm gjennom vår leveringspliktordning bør du snarest velge deg en kraftleverandør fra listen over aktive kraftleverandører i BKKs nettområde.

For å sammenligne prisen for de forskjellige strømavtalene hos den enkelte kraftleverandør kan du benytte Forbrukerrådets Strømpriskalkulator.