Se våre nettleiepriser

Nettleie for privatkunder

Nettleien du betaler dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og består av et fast årsbeløp og en forbruksvariabel del. Over halvparten av nettleien er avgifter til myndighetene.

Kunder med anlegg med hovedsikringer under 125 A (ampere) blir energimålt. Dette gjelder for de fleste privatkunder.

For kunder i tidligere Sunnfjord Energi, Kvinnherad Energi, Etne Elektrisitetslag og Tysnes kraftlag er grensen for energiavregning til og med 125 A hovedsikring.

Nettleien består av to deler:

NettleiePris
Årlig fastbeløp 2050,- kr
Forbruksavhengig del (01.01.22 - 31.03.22) 32,89 øre/kWh
Forbruksavhengig del (01.04.22 - 31.12.22)41,01 øre/kWh

Prisene er inkludert:

  • Avgift til Enova (1 øre per kWh).
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft:
    • 8,91 øre per kWh fra januar til mars 2022
    • 15,41 øre per kWh fra april til desember 2022
  • Merverdiavgift.