Se våre nettleiepriser pr. 1. januar 2021

Nettleie for privatkunder

Nettleien du betaler dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og består av et fast årsbeløp og en forbruksvariabel del. Over halvparten av nettleien er avgifter til myndighetene.
Produktikon

Kunder kan inngå avtal om sesongvariabel nettleie.

Det forbruksavhengige leddet inneholder avgift til Enova (1 øre per kWh), forbruksavgift til staten (16,69 øre per kWh) og merverdiavgift.

Årlig fastbeløp2050,- kroner
Forbruksavhengig ledd, sommer (1. april - 30. september)34,61 øre/kWh
Forbruksavhengig ledd, vinter (1. oktober - 31. mars)47,25 øre/kWh