Se våre nettleiepriser pr. 1. januar 2021

Nettleie for privatkunder

Nettleien du betaler dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og består av et fast årsbeløp og en forbruksvariabel del. Over halvparten av nettleien er avgifter til myndighetene.
Produktikon

Se våre nettleiepriser pr. 1. januar 2021 Utvid faner

Nettleie for privatkunder
Blokktariff
Effektmålte anlegg
Teknisk tariff
Sesongvariabel tariff
For kunder uten strømleverandør
Stenging av anlegg
Gebyr ved fritak for AMS-måler

Kunder kan inngå avtal om sesongvariabel nettleie.

Det forbruksavhengige leddet inneholder avgift til Enova (1 øre per kWh), forbruksavgift til staten (16,69 øre per kWh) og merverdiavgift.

Årlig fastbeløp2050,- kroner
Forbruksavhengig ledd, sommer (1. april - 30. september)34,61 øre/kWh
Forbruksavhengig ledd, vinter (1. oktober - 31. mars)47,25 øre/kWh