Se våre nettleiepriser

Nettleie for privatkunder

Nettleien du betaler dekker drift, utbygging og vedlikehold av strømnettet, og består av to deler, et kapasitetsledd og et forbruksledd. I tillegg dekker nettleien avgifter til myndighetene.

Nettleien for privatkundene består av to deler, et kapasitetsledd og et energiledd.

1. Kapasitetsleddet

Kapasitetsleddet er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. 

For beregning av kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnsmodell, der gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden avgjør hvor du havner. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden med høyest forbruk, fordelt på tre ulike dager, vil avgjøre hva slags trinn du havner i. Tabellen viser trinnene og prisene (avrundet til nærmeste hele krone):

Kapasitetsledd inkl. mva

KapasitetstrinnDøgnmaks kWKr/mndKr/år
Trinn 10-21251500
Trinn 22-52062475
Trinn 35-103504200
Trinn 410-154945925
Trinn 515-206387650
Trinn 620-257819375
  • 15 prosent av BKK sine kunder vil aldri være over trinn 1.
  • 50 prosent av kundene er aldri over trinn 2.
  • 90 prosent av kundene er aldri over trinn 3.
  • Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.

2. Energileddet

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten (22.00-06.00) og i helgen (lørdag, søndag og helligdager) enn på dagtid hverdager.

Energiledd øre/kWh DagNatt og helg
Januar-mars42,0932,09
April-desember50,4440,44

Prisene over inkluderer alle avgifter:

  • Avgift til Energifondet (Enova): 1,0 øre per kWh.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), januar - mars: 9,16 øre per kWh.
  • Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift), april - desember: 15,84 øre per kWh.
  • Merverdiavgift(mva): 25%