Kvinne jobber på mobiltelefon i kontorlandskap

Felles faktura for betaling av strøm og nettleie

Hvis du har en strømleverandør som har opprettet en avtale med oss om felles faktura, får du ikke egen faktura for nettleie fra oss. Informasjon om strømforbruket og nettleien din finner du på fakturaen fra din strømleverandør.

Myndighetene har innført regler som gjør det mulig for alle strømleverandører å tilby sine kunder én felles faktura for strøm og nettleie. Dette kalles gjennomfakturering.

Hvis du har en strømleverandør som har opprettet en avtale med oss om felles faktura (gjennomfakturering), får du ikke egen faktura for nettleie fra oss. Informasjon om strømforbruket og nettleien din finner du på fakturaen fra din strømleverandør.

Dersom du har en strømleverandør uten avtale om gjennomfakturering med oss, får du fortsatt egen faktura for nettleie fra oss.

Her finner du mer informasjon fra NVE om gjennomfakturering

Spørsmål?
Får du faktura fra strømleverandøren din, må du kontakte din strømleverandør dersom du har spørsmål om fakturaen.

Du kan søke om å utsette betalingen av nettleiefakturaen din

Vi vet at mange av kundene våre går inn i en vanskelig økonomisk periode. På Mine sider kan kunder som mottar nettleiefakturaen direkte fra BKK søke om å utsette betalingen av sin nettleie. Les mer om betalingsutsettelse.