Person som står ved et vann

Du har flere rettigheter

BKKs behandling av dine personopplysninger er regulert i personopplysningsloven og i personvernforordningen. Dette personvernregelverket gir deg flere rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger om deg.

Du finner fullstendig informasjon om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider. Nedenfor presenteres de mest sentrale rettighetene og hvordan du går frem for å benytte deg av dem.

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å bli informert om behandlingen vi gjennomfører, og du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger BKK behandler og har registrert om deg.

Du finner også mye informasjon om ditt kundeforhold på Mine sider.

Rett til å korrigere personopplysninger

Du kan be om at opplysningene om deg korrigeres dersom de ikke er riktige eller er ufullstendige.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at vi sletter dine personopplysninger. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt». Vi kan likevel ikke slette personopplysninger som vi er lovpålagt å behandle.

Rett til begrenset behandling av dine personopplysninger

I enkelte tilfeller har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses (fryses/stanses). Vi kan da ikke bruke opplysningene som vi har registrert om deg, men vi kan fortsatt lagre dem.

Rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger

Du har, dersom din særlige situasjon tilsier det, rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger i de tilfeller vi behandler personopplysningene på bakgrunn av vår berettigede interesse.

Rett til å reservere deg mot elektronisk markedskommunikasjon

Du kan alltid motsette deg at vi benytter dine personopplysninger til direkte markedsføring.

Rett til dataportabilitet

Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller en avtale, kan du be oss om å overføre dine personopplysninger til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Rett til å trekke tilbake samtykket

Dersom du har gitt BKK samtykke til å behandle personopplysninger om deg, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket (om du ønsker det). Behandlingen kan ikke da fortsette. Opplysningene kan da kreves slettet. Tilbaketrekking av samtykket påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen foretatt før samtykket trekkes tilbake.

Generell fullmakt

Dersom du skal gjøre endringer eller ønsker tilgang til informasjon om et kundeforhold du ikke selv er juridisk eier av, må du fylle ut et skjema som gir deg generell fullmakt.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med vårt kundesenter hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller om du vil benytte deg av dine rettigheter.

Vi vil svare deg i løpet av 30 dager etter at vi har mottatt henvendelsen din.

Personvernombud

BKK har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en betryggende måte og i tråd med personvernregelverket.

Har du noen spørsmål om eller innsigelser til BKKs behandling av personopplysninger, kan du også kontakte vårt personvernombud ved å sende epost til personvernombud@bkk.no. Personvernombudet har taushetsplikt, så alle henvendelser blir behandlet med fortrolighet.

Klage til Datatilsynet

Du kan også klage til Datatilsynet dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke er i samsvar med denne personvernerklæringen, eller dersom du opplever at vi ikke oppfyller dine rettigheter i tråd med personvernlovgivningen.

Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan få anledning til å løse saken for deg på en god (minnelig) måte.