Kvinne i kontorlandskap

Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Det er viktig for oss at du vet hvorfor vi samler inn og behandler personopplysninger om deg, hva slags personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Denne personvernerklæringen gir deg generell informasjon om hvorfor og hvordan BKK samler inn og behandler dine personopplysninger, samt hvilke personopplysninger dette er snakk om. Vi informerer deg også om hvordan vi ivaretar ditt personvern, samt hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger.

Ansvarlig for bruk av dine data

BKK behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, som innkjøper og oppdragsgiver og i forbindelse med besøk på våre nettsider. Det er vi som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Når vi behandler personopplysninger

BKK behandler personopplysninger i følgende sammenhenger:

 • om deg som kunde for å oppfylle din kundeavtale
 • om deg som jobbsøker til BKK i forbindelse med rekruttering
 • om deg som kontaktperson for våre leverandører
 • om deg i forbindelse med effektiv drift av strømnettet
 • om deg som besøker våre nettsider for å forstå hvordan innholdet på sidene våre blir brukt
 • om deg som besøker oss i våre bygg og anlegg
 • om deg som deltar på våre arrangementer
 • om deg som tar kontakt med oss via telefon, epost eller sosiale medier
 • om deg som representant for politiske miljøer og myndigheter

Behandlingsgrunnlag

Det rettslige eller lovlige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er ett av følgende:

 • Samtykke fra deg
 • Avtalen vi har inngått
 • Plikter vi er pålagt i lovgivning
 • Vår berettigede interesse

Endringer i personvernerklæringen

BKK vil ved behov foreta endringer i personvernerklæringen. Gjeldende versjon av personvernerklæringen vil være tilgjengelig på våre nettsider.