Mest stilte spørsmål: Strømmåling

Når kommer dere for å bytte strømmåleren min?

Hvis du ikke har fått ny måler enda, vil vi snart kontakte deg.

Klarer du ikke å vente? Ta kontakt med oss, så vil vi sjekke om du kan få snike i køen.

Kan jeg få fritak fra ny automatisk strømmåler?

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få ny automatisk strømmåler. Det kan i spesielle tilfeller innvilges fritak. Måleren vil fortsatt bli byttet, men kommunikasjonsmodemet vil tas ut. 

For å få innvilget fritak må attest fra lege eller psykolog legges ved i søknaden. I slike tilfeller vil man bli belastet et årlig gebyr som skal dekke kostnader knyttet til kontrollavlesning og håndtering av manuelle data.

Søknad om fritak sendes i posten til;

BKK Nett AS

Postboks 7050, 5020 Bergen

Les mer

Hvordan fungerer strømmåleren?

Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Den gjør det etter hvert mulig å lokalisere strømbrudd slik at vi får rettet feil raskere. I tillegg blir det lettere for deg som kunde å følge med på, og styre strømforbruket ditt.

Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Se dette dokumentet for brukermanual

Les mer

Hvordan kommuniserer strømmåleren min med dere?

Vi har valgt kommunikasjon via eksisterende mobilteknologi. Kommunikasjonen foregår punkt-til-punkt, altså fra måler og direkte til innsamlingssystemet. Det betyr at målerne ikke står i et nettverk, og de sender ikke data via andre målere. Hver 3. time sender måleren forbruket ditt via en datapakke, tilsvarende en sms, direkte til innsamlingssystemet. I periodene mellom disse tidspunktene sendes det ikke data fra måleren.

Les mer

Hvordan vet jeg at forbruket jeg faktureres for er riktig?

De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent før installasjon. Du kan derfor stole på at forbruket som måles er riktig. Hvis du oppdager en økning i strømforbruket etter målerbyttet kan dette ha ulike årsaker:

  • Manglende måleravlesninger i tiden før du fikk ny måler, kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn du egentlig har brukt.
  • I noen tilfeller kan din gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid.
  • Faktorer som årstid, endret forbruksmønster eller prisøkninger.

Tips; Sammenlign den samme perioden fra år til år. 

Les mer

Hvordan kan jeg redusere strømregningen min?

Det finnes flere sparetips du kan forsøke for å redusere strømregningen din;

  1. Senk innetemperaturen - én grad reduserer forbruket ditt med 5 %.
  2. Installer sparepærer og sparedusj.
  3. Fyll opp vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin - unngå oppvask for hånd.
  4. Bytt ut gamle vinduer eller etterisoler boligen.
  5. Begrens elektronikkbruk - unngå at apparater står i standby-modus.
  6. Bruk varmt vann smartere - begrens de lange varme dusjene.
  7. Tenk gjennom ditt eget forbruk - hva bruker jeg egentlig strøm på?

Ønsker du flere tips til energitiltak? Besøk Enova sin side her.

Når kommer dere for å fikse kommunikasjonen med strømmåleren min?

Vi jobber kontinuerlig for å løse disse utfordringene. Dessverre opplever noen kunder at mobildekningen i området ikke er god nok, og måleren klarer ikke å sende forbruket til oss. Det er ingenting galt med måleren din.

Kunder som er berørt av denne feilen skal ha fått tilsendt informasjon. Noen har også fått mulighet til å lese av måleren manuelt inntil problemet er løst.

Hvis du er usikker på hvordan saken din ligger an, ta gjerne kontakt med oss, så skal vi undersøke.

Er stråling fra strømmåleren farlig for meg?

Nei, du kan føle deg trygg på at strømmåleren ikke er farlig for deg. Den automatiske strømmåleren ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern.

Les mer