Strømbrudd og planlagt arbeid

Her får du oversikt over strømbrudd akkurat nå, og fremtidig planlagt arbeid i strømnettet.

Henter meldinger

Du kan få kompensasjon hvis strømmen har vært borte over lengre tid. Les og søk om kompensasjon ved lengre strømbrudd.

Hvis du lurer på noe i forbindelse med strømbrudd, kan du se i listen over de mest stilte spørsmål nederst eller gå til vår kundeservice-side.

Mest stilte spørsmål

Hvilke rettigheter har jeg ved strømbrudd og feil?

Dersom du mener at vi på noen måte har brutt våre leveringsvilkår eller utført arbeid som har ført til skade på din eiendom, kan du i enkelte tilfeller ha krav på erstatning. Send oss en klage hvor du beskriver forholdet. Dette gjelder for eksempel ved forsinkelser eller mangel ved leveransen av strøm. Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse i saken kan du klage saken inn for Elklagenemnda.

Dersom du mener vi har brutt bestemmelser i energiloven eller dens tilhørende forskrifter, har du anledning til å klage oss inn for Norges vassdrags- og energidirektorat.

Les mer

Jeg har hatt sammenhengende strømbrudd både hjemme og på hytta. Kan jeg søke om kompensasjon for begge deler?

En forutsetning for å søke om kompensasjon, er at BKK Nett er netteier i området. Dersom du har flere målere (f.eks. i bolig, på hytte etc.) gir vi bare kompensasjon for strømbrudd ved én av strømmålerne, og da for den måleren som har vært lengst uten strøm og gir høyest kompensasjon. Denne regelen er bestemt av NVE.

Les mer

Når får jeg utbetalt kompensasjon for strømbrudd?

Når vi har behandlet søknaden din, får du beløpet trukket fra på neste strømregning.

Les mer

Finnes det en øvre grense for hvor mye kompensasjon jeg kan få, ved svært langvarige strømbrudd?

For strømbrudd i primærboliger er det ingen øvre grense. For strømbrudd i fritidsboliger kan du ikke få kompensasjon som overstiger det forventede årlige nettleiebeløpet.

Les mer