BKK Nett er i beredskap

Som følge av situasjonen med korona har BKK Nett satt beredskap. Dette gjør vi for å fortsatt kunne ivareta vårt ansvar for samfunnskritisk infrastruktur, og for å få bedre handlingsrom i det som er en spesiell og krevende situasjon.

Helse og sikkerhet for de ansatte er første prioritet for BKK, og vi gjør omfattende tiltak for å redusere smittefare. Derfor må vi utføre våre oppgaver på en annen måte enn før, noe som kan få som konsekvens for fremdrift og i noen tilfeller også prioritering av oppgaver. Vi vil heller ikke gjennomføre møter med eksterne kunder eller samarbeidspartnere inntil videre.

Drift av strømnettet blir ivaretatt som før, og våre montører er klare til å rette eventuelle feil i strømnettet.