Når trær og busker kommer i kontakt med strømnettet

Når trær og busker kommer i kontakt med strømnettet kan det føre til slitasje på linjene og strømbrudd. Derfor kutter vi trær og busker før de skaper problemer.

Det tar omtrent fem år mellom hver gang vi kutter vegetasjon i et område. Vi kutter for å hindre at trær og busker kommer i kontakt med strømlinjene de neste fem årene. Vi gjør vårt beste for å unngå å kutte mer enn nødvendig, men en del vegetasjon vokser mye i løpet av fem år.

Vi jobber med å finne gode måter å varsle grunneierne når vi starter trefelling og beskjæring av vegetasjon.

Meld fra
Dersom trær og greiner utgjør en fare for strømnettet, oppfordrer vi deg å melde fra dersom du ser trær eller planter som kommer farlig nær strømlinjene. Vi vurderer hvor alvorlig det er i hvert tilfelle, og gjør tiltak dersom det er akutt fare.

Kontakt oss for å si ifra om slike farlige forhold.

Er du grunneier?
Vi anbefaler grunneiere å holde trær og busker i nærheten av strømnettet nede slik at vegetasjonen ikke kommer i kontakt med linjene. Dersom et tre har blitt for vanskelig å håndtere, råder vi deg til å bruke profesjonell hjelp. Vi har dessverre ikke anledning til kutte trær utenom vår planlagte trefelling.

Felling av trær i nærheten av høyspentlinje skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår. Bruk fagpersonell til slikt arbeid, og ta kontakt med BKK når du skal felle trær nær strømlinjer.

Ved skade på anlegg
Dersom skogrydding forårsaker skade på våre anlegg, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader vi blir påført.

Kontakt oss på telefon 55 12 70 00 (hele døgnet).

Mest stilte spørsmål

Hvordan varsler BKK før de feller trær og greiner?

I dag varsler vi om planlagt trefelling med en melding i postkassen, men vi jobber med å forbedre måten vi varsler grunneiere på, slik at vi i fremtiden kan nå ut til enda flere.

Les mer

Hvilke hensyn bør jeg som eier eiendom og hage i nærheten av strømnettet ta?

Å felle store trær kan være en krevende jobb. Tenk framover før du planter, slik at du unngår problemet med beskjæring av vekster som vokser for nær strømledningene. Ønsker du å plante trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil kommer i konflikt med kraftledninger.

Les mer

Hvordan ser det ut etter at BKK har felt trær og tatt ned greiner?

Når vi feller trær og greiner for å sikre strømnettet prøver vi å ta hensyn til omgivelsene, og minimere inngrepet i naturen. Likevel har vi ikke mulighet til å ivareta alle visuelle hensyn. Vi lar det være opp til grunneier å velge hva avkuttede greiner og trær skal brukes til, og har dessverre ikke mulighet til å deponere slikt treverk. Når det er mulig, avtaler vi med grunneier hvordan dette skal skje.

Les mer

Et tre på min tomt er faretruende nær strømlinje. Hva gjør jeg?

Utover den planlagte trefellingen vi gjør hvert femte år, har vi dessverre ikke mulighet til å bistå med slik trefelling, med mindre treet skaper en akutt trussel for strømnettet. Dersom dette ikke er tilfelle, bør du ta kontakt med fagfolk for å få hjelp til å kutte treet. Dermed ivaretar du egen sikkerhet, og sikkerheten for strømnettet.

Les mer

Jeg ser et tre som kan falle over en strømlinje. Hva gjør jeg?

Vi ønsker informasjon om dette. Ta kontakt med oss på tlf. 55 12 70 00, eller send bilde med stedforklaring til kundepostnett@bkk.no.

Les mer