Vurderer du å montere solceller?

Ta først kontakt med en installatør som sikrer at ditt elektriske anlegg overholder alle krav til sikkerhet. Så må du opprette en avtale med din strømleverandør om salg av energi du har til overs. Til slutt hjelper vi deg med tilkobling til strømnettet.

En kunde som produserer strøm til eget forbruk og leverer overskudd av produksjonen inn på strømnettet, kalles en plusskunde.

Forutsetningen for å være plusskunde er at det ikke på noe tidspunkt mates inn mer enn 100 kW i strømnettet. Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses du som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår gjelder.

Følg disse stegene for å gå frem:

  1. Ta kontakt med en installatør for montering.
  2. Installatøren gjennomfører en kontroll av ditt elektriske anlegg.
  3. Installatøren avtaler tilkobling av anlegget med oss.
  4. Du inngår en avtale med din strømleverandør om å selge overskuddsenergi. Denne avtalen regulerer blant annet prisen du får for energien du produserer. Ikke alle strømleverandører tilbyr kjøp av overskuddsenergi, så dersom det gjelder din nåværende leverandør, må du eventuelt bytte til en annen leverandør som tilbyr dette.

Strømmåleren din måler hvor mye energi du leverer til nettet. Dette, sammen med informasjonen om hvor mye strøm du får levert fra strømnettet, deler vi daglig med strømleverandøren din via den sentrale datautvekslingsenheten Elhub.

Strømleverandøren din beregner så strømregningen din basert på hvor mye energi du har kjøpt, og hvor mye energi du har solgt.

Ta også kontakt med strømleverandøren din for å undersøke om du kan få tilskudd fra Enova til monteringen.

Mest stilte spørsmål