Meld fra til oss om feil og farlige forhold

Ser du noe som kan være til fare for strømnettet? Vi er svært takknemlig dersom du melder fra til oss.

Slike farlige forhold kan for eksempel være:

  • Strømskap som står åpent
  • Trær som har falt over en strømledning
  • Trær som skaper spenn i strømledning
  • Strømledning som ligger i bakken eller nær bakken

Det er svært viktig at du holder avstand til ledninger som henger lavt eller ligger på bakken. Ledningen kan være strømførende, og gi alvorlige skader dersom du kommer for nær eller i kontakt med den.

Jo bedre informasjon vi får fra deg, jo bedre er vi i stand til å vurdere hvor kritisk situasjonen er, og eventuelt iverksette riktige tiltak til rett tid. Vi ønsker å vite om feilen raskt, og det er derfor fint om du ringer oss på tlf. 55 12 70 00. Det går også an å sende oss en e-post til kundepostnett@bkk.no og legge ved:

  • Bilde av forholdet.
  • Adresse, lokasjonskoordinater eller beskrivelse av stedet der forholdet har oppstått. Jo bedre informasjon vi får, jo lettere er det for oss å finne frem til det aktuelle stedet.
  • Telefonnummer. Vanligvis trenger vi ikke mer informasjon fra deg, men dersom noe er uklart eller vi trenger mer informasjon, tar vi gjerne kontakt igjen.

BKK Nett er behandlingsansvarlig for kundens personopplysninger og benytter opplysningene i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vi samler inn og behandler kun de personopplysningene som er nødvendige i vårt avtaleforhold.

Har du strømproblemer i din bolig?

Det kan være mange grunner til at du har problemer med strøm i din bolig.
Har du mistanke om jordfeil i vårt strømnett ber vi deg melde ifra til oss på tlf. 55 12 70 00