Vi legger ny strømkabel for Sotrasambandet

I forbindelse med utbygging av Sotrasambandet, har BKK Nett fått konsesjon til å oppgradere og legge ny kraftledning mellom Breivik og Litlesotra.

Vi elektrifiserer samfunnet

Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse (riksvei 555) mellom Bergen og Øygarden kommune, kalt Sotrasambandet. For å kunne bygge ny Sotrabru må dagens luftlinje over fjorden erstattes av nytt kabelanlegg på strekningen mellom Breivik og Litlesotra stasjon.

1. mai i år starter BKK strekking av seks 420 (300) kV kabler og tre 132 kV kabler frem til Litlesotra stasjon. Kablene på totalt 4,5 km føres i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik, legges på kabelbruer under dagens bro, og føres videre inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Spenningssetting av den nye kraftledningen er planlagt i januar 2021. Da starter riving av dagens ni kraftmaster på denne strekningen for å rydde vei til bygging av ny Sotrabru. Alt anleggsarbeid i prosjektet er planlagt ferdig innen 1. juni 2021.

Fremdriftsplan for prosjektet

Riving av ni kraftmasterFebruar - juni 2021
Anlegget settes i driftJanuar 2021
AnleggsarbeidMai 2020 - juni 2021
Inngåelse av kontrakter2017 - 2018
Konsesjon fra NVE27. mai 2016

Sentrale dokumenter

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan):

Godkjenning av MTA-plan

MTA-plan

MTA-kart

Konsesjon:

Informasjon til berørte grunneiere om høring, 16.06.2017

Søknad til NVE om endret anleggskonsesjon for omlegging av 132 kV og 300 kV, 19.05.2017

Tillatelser fra NVE, 27.05.2016

NVEs bakgrunn for vedtak, 27.05.2016

Søknad til NVE om anleggskonsesjon 300 kV Fana - Litlesotra og 132 kV Breivik - Litlesotra, 21.09.2015

Vedlegg til opprinnelig konsesjon, 21.09.2015:

Vedlegg 11: Grunneierliste

Vedlegg 10: Dybdekart

Vedlegg 9: Rapport elektromagnetiske felt

Vedlegg 8: Geologisk rapport

Vedlegg 7: Plantegning muffeanlegg Breivik

Vedlegg 6: Muffeanlegg Breivik

Vedlegg 5: Snitt kabelgrøft

Vedlegg 4: Snitt av Sotrabrua med kabelforlegning

Vedlegg 3: Oversiktstegning Sotrabrua

Vedlegg 2: Detaljkart

Vedlegg 1: Oversiktskart

Dybdekart med gnr. / bnr.