Vi fjerner høyspentlinjen for Sotrasambandet

Vi fjerner høyspentlinjen for Sotrasambandet

Både den 3600 meter lange høyspentlinjen mellom Janahaugen i Breivik og Arefjordpollen på Litlesotra, og to høyspentmaster er nå sprengt ned. Se video av sprengningsarbeidet!

Årsaken til at vi fjerner høyspentlinjen er at Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse (riksvei 555) mellom Bergen og Øygarden kommune, kalt Sotrasambandet. Den nye Sotrabroen skal bygges der luftlinjen fra 1995 går over Knarreviksundet. BKK Nett erstatter derfor luftledningen med et nytt kabelanlegg på strekningen mellom Breivik og Litlesotra stasjon.

Vi fjerner høyspentlinjen for Sotrasambandet

Montører fra BKK Enotek har luftige arbeidsdager.

Omfattende rivearbeid i mai. Opprydding i juni måned

Planlegging og forberedelser til det krevende rivearbeidet startet i mars i år. Ledningstraseen går gjennom industriområder, boligområder og utmark/beite. Terrenget er kupert og utfordrende enkelte steder, og mange av mastene ligger nær veier.

Selve riving av de gamle linjene og høyspentmastene foregår i mai måned. 9 stålmaster og 2 master i limtre skal rives. Alle ledninger mellom de ni mastene fjernes, og totalt 22,8 kilometer ledning spoles inn og fjernes fra området. Opprydningsarbeidet er planlagt ferdig innen juni.

Det vil bli brukt helikopter og lastebiler for å fjerne liner og stål ut av området.

Vi fjerner høyspentlinjen for Sotrasambandet

Montører fra BKK Enotek fester sprengladninger til ledningen.

Vellykket sprenging av høyspentlinjen

Klokken 12.30 torsdag 20. mai gikk varsel-sirenen, og den 3600 meter lange høyspentlinjen mellom Janahaugen i Breivik og Arefjordpollen på Litlesotra ble sprengt ned.

- I lang tid har vi forberedt hver minste detalj. Alt gikk etter planen, og nå kan vi senke skuldrene. Det gjenstår opprydningsarbeid, før sprenging av to høyspentmaster neste onsdag. Totalt 22,8 kilometer line spoles inn og fjernes fra området, sier prosjektleder Linda Heibø i BKK Enotek.

Se den spektakulære sprengningen:

Vi fjerner høyspentlinjen for Sotrasambandet

Vi fjerner høyspentlinjen for Sotrasambandet

Sprenging av høyspentlinjen

Sprenging av to master onsdag 26. mai

Det er totalt ni høyspentmaster som skal rives. For to av mastene ble det benyttet sprengstoff for demontering. Den største masten som står på kanten mot Knarreviksundet, er 85 meter høy.

Nedsprenging av mastene skjedde onsdag 26. mai ca. kl. 11.00 og ca. kl. 12.00. Av hensyn til trafikksikkerheten ble Sotrabrua stengt en kort periode under sprenging.

De øvrige mastene veltes ved bruk av vinsj eller gravemaskin. De kappes opp og fraktes ut av området med lastebiler. Ved enkelte mastepunkt, der det er vanskelig adkomst, blir mastestål fraktet til etablert riggplass ved hjelp av helikopter.

For hvert mastepunkt vil bli etablert et sperret anleggsområde for riving av linene og masten. Nøyaktig areal ved den enkelte masten vil variere blant annet etter terreng, topografi, adkomst, mastetype mm.

Se nedsprenging av mastene:

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli en del helikoptertrafikk i ukene fremover i forbindelse med oppryddingsarbeid.

Varsling

Grunneiere og beboere i området er varslet på SMS og e-post med informasjon om arbeidet som er gjort og tidspunkt for sprenging.
All sprenging blir også varslet med bruk av sirene minimum 1 minutt før sprengning.

Vi vil opprettholde normal strømforsyning under hele riveperioden. Ingen kunder vil miste strømmen under riving og sprenging av liner og master.

Alt anleggsarbeid i prosjektet er planlagt ferdig innen august 2021.

Kontaktpersoner:
Asgeir TvinnereimProsjektleder, BKK NettTlf. 917 42 255
Linda HeibøProsjektleder, BKK EnotekTlf. 920 87 031
Anne Mette TuvinKommunikasjonsrådgiverTlf. 481 76 838

Fremdriftsplan for prosjektet

AktiviteterPeriode
Ferdigstilling av anleggsområdeJuni - august 2021
Riving av linjer og master20. og 26. mai 2021
Tilrettelegging for riving av masterMars - mai 2021
Anleggsarbeid for kabelleggingMai 2020 - Februar 2021
Inngåelse av kontrakter2017 - 2018
Konsesjon fra NVE27. mai 2016

Hva er gjort til nå

Det nye kabelanlegget består av seks 420 (300) kV kabler og tre 132 kV kabler på totalt 4,5 km som er trukket i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik. Kablene er festet på kabelbroer under Sotrabrua, og ført videre derfra inn i ny tunnel ved Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Kart over ny trase for høyspentlinjen

Kablene på totalt 4,5 km er ført inn i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik, og lagt på kabelbroer under Sotrabrua. Derfra er de ført videre inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Sentrale dokumenter

Miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA-plan):

Orienteringsbrev til grunneiere (28.10.20)

Vedtak: Godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan fra NVE (26.10.20)

Orienteringsbrev til vedtak om godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan for riving av 132-300 kV ledning

MTA-plan for riving av luftledning (02.06.2020)

MTA-kart Breivik-Litlesotra (riving av luftlinje)

Godkjenning av MTA-plan for omlegging av kraftledninger (01.11.2017)

MTA-plan for høyspentforbindelser Breivik-Litlesotra (26.09.2017)

MTA-kart Brevik-Litlesotra (kabelanlegg)

Orienteringsbrev

Orienteringsbrev til Bergen kommune om riving av luftledning (10.06.2020)

Orienteringsbrev til Øygarden kommune om riving av luftledning (10.06.2020)

Orienteringsbrev til grunneiere om riving av luftledning (16.06.2020)

Konsesjon:

Informasjon til berørte grunneiere om høring, 16.06.2017

Søknad til NVE om endret anleggskonsesjon for omlegging av 132 kV og 300 kV, 19.05.2017

Tillatelser fra NVE, 27.05.2016

NVEs bakgrunn for vedtak, 27.05.2016

Søknad til NVE om anleggskonsesjon 300 kV Fana - Litlesotra og 132 kV Breivik - Litlesotra, 21.09.2015

Vedlegg til opprinnelig konsesjon, 21.09.2015:

Vedlegg 11: Grunneierliste

Vedlegg 10: Dybdekart

Vedlegg 9: Rapport elektromagnetiske felt

Vedlegg 8: Geologisk rapport

Vedlegg 7: Plantegning muffeanlegg Breivik

Vedlegg 6: Muffeanlegg Breivik

Vedlegg 5: Snitt kabelgrøft

Vedlegg 4: Snitt av Sotrabrua med kabelforlegning

Vedlegg 3: Oversiktstegning Sotrabrua

Vedlegg 2: Detaljkart

Vedlegg 1: Oversiktskart

Dybdekart med gnr. / bnr.