Vi river ni høyspentmaster for Sotrasambandet

Arbeidet med å legge 4,5 km nye strømkabler for Sotrasambandet er ferdig. Nå gjenstår det å rive de 9 høyspentmastene som står i traseen der ny bro til Sotra skal bygges. Vi er i gang med å tilrettelegge for riving av master og linjer i mai måned.

Årsaken til dette arbeider er at Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse (riksvei 555) mellom Bergen og Øygarden kommune, kalt Sotrasambandet. For å kunne bygge ny Sotrabro er dagens luftlinje over fjorden erstattet av nytt kabelanlegg på strekningen mellom Breivik og Litlesotra stasjon.

Vi har strukket seks 420 (300) kV kabler og tre 132 kV kabler på totalt 4,5 km inn i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik. Kablene er trukket opp på kabelbroer under Sotrabrua, og ført videre derfra inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

I mai starter riving av ni høyspentmaster langs traseen
Planlegging og forberedelser til det omfattende arbeidet startet i mars, og riving av de gamle linjene og mastene vil foregå i mai og juni måned.

Alt anleggsarbeid i prosjektet er planlagt ferdig innen august 2021.

Artikkelbilde

Kablene på totalt 4,5 km er ført inn i egen tunnel fra Breivik til Drotningsvik, og lagt på kabelbroer under Sotrabrua. Derfra er de ført videre inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Se traseen der mastene skal rives:

Fremdriftsplan for prosjektet

AktiviteterPeriode
Ferdigstilling av anleggsområdeJuni - august 2021
Riving av master og linjeMai - juni 2021
Tilrettelegging for riving av masterMars - mai 2021
Anleggsarbeid for kabelleggingMai 2020 - Februar 2021
Inngåelse av kontrakter2017 - 2018
Konsesjon fra NVE27. mai 2016

Sentrale dokumenter

Miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA-plan):

Orienteringsbrev til grunneiere (28.10.20)

Vedtak: Godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan fra NVE (26.10.20)

Orienteringsbrev til vedtak om godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan for riving av 132-300 kV ledning

MTA-plan for riving av luftledning (02.06.2020)

MTA-kart Breivik-Litlesotra (riving av luftlinje)

Godkjenning av MTA-plan for omlegging av kraftledninger (01.11.2017)

MTA-plan for høyspentforbindelser Breivik-Litlesotra (26.09.2017)

MTA-kart Brevik-Litlesotra (kabelanlegg)

Orienteringsbrev

Orienteringsbrev til Bergen kommune om riving av luftledning (10.06.2020)

Orienteringsbrev til Øygarden kommune om riving av luftledning (10.06.2020)

Orienteringsbrev til grunneiere om riving av luftledning (16.06.2020)

Konsesjon:

Informasjon til berørte grunneiere om høring, 16.06.2017

Søknad til NVE om endret anleggskonsesjon for omlegging av 132 kV og 300 kV, 19.05.2017

Tillatelser fra NVE, 27.05.2016

NVEs bakgrunn for vedtak, 27.05.2016

Søknad til NVE om anleggskonsesjon 300 kV Fana - Litlesotra og 132 kV Breivik - Litlesotra, 21.09.2015

Vedlegg til opprinnelig konsesjon, 21.09.2015:

Vedlegg 11: Grunneierliste

Vedlegg 10: Dybdekart

Vedlegg 9: Rapport elektromagnetiske felt

Vedlegg 8: Geologisk rapport

Vedlegg 7: Plantegning muffeanlegg Breivik

Vedlegg 6: Muffeanlegg Breivik

Vedlegg 5: Snitt kabelgrøft

Vedlegg 4: Snitt av Sotrabrua med kabelforlegning

Vedlegg 3: Oversiktstegning Sotrabrua

Vedlegg 2: Detaljkart

Vedlegg 1: Oversiktskart

Dybdekart med gnr. / bnr.

Kontaktpersoner:
Asgeir TvinnereimProsjektlederTlf. 917 42 255
Anne Mette TuvinKommunikasjonsrådgiverTlf. 481 76 838