Gebyr for fritak av AMS-måler belastes faktura i mai

Alle kunder hos BKK Nett som har fritak for kommunikasjonsmodul eller har nektet å bytte til AMS-måler, må betale et gebyr på kr 1 875 inkl. mva. per år, dvs. kr 156,25 per måned. Det månedlige beløpet blir belastet faktura i mai.

Kunder som ikke har ny smartmåler med kommunikasjonsmodul, vil få høyere nettleie i form av et avlesningsgebyr. Dette gjelder også kunder som har fått utsettelse dokumentert av legeerklæring.

Årsaken til dette er at det påløper ekstra kostnader for Nettselskapene knyttet til å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de få kundene dette gjelder. Blant annet har nettselskapet krav på seg til å hente inn en dokumentert avlesning av strømmåleren minst en gang i året (dette kan for eksempel være bilde av måler, med dato på, eller at vi må sende ut en representant for nettselskapet til å lese av måleren på stedet).

Gebyret er et tillegg til nettleien som dekker kostnadene BKK Nett har ved å håndtere og kontrollere manuelle avlesninger.