Få kompensasjon når strømmen har vært lenge borte

Et strømbrudd passer sjelden, og kan føre til stor ulempe for deg som kunde. Dersom du har vært uten strøm i mer enn 12 timer, kan du få kompensasjon fra oss.

Hvor mye du får i kompensasjon kommer an på hvor lenge strømmen har vært borte.

Satsene for kompensasjon ved strømbrudd:

  • 12-24 timer: 600 kroner
  • 24-48 timer: 1400 kroner
  • 48-72 timer: 2700 kroner
  • Over 72 timer: 2700 kroner + 1300 kroner for hver påbegynte 24-timersperiode.

Du kan søke om kompensasjon når du har fått strømmen tilbake, og senest innen tre måneder etter strømbruddet. Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn to timer mellom hvert avbrudd.

Vi kan dessverre ikke dekke eventuelle konsekvenser av strømbruddet, som skader på elektrisk utstyr eller frysevarer. Slike skader dekkes ofte av ditt forsikringsselskap.

Les mer om disse reglene under spørsmål og svar.

Behandling av søknad tar vanligvis to uker, men inntil åtte uker ved større strømbrudd. Dersom søknaden blir innvilget, vil beløpet trekkes fra på din neste strømregning.

Mest stilte spørsmål

Finnes det en øvre grense for hvor mye kompensasjon jeg kan få, ved svært langvarige strømbrudd?

For strømbrudd i primærboliger er det ingen øvre grense. For strømbrudd i fritidsboliger kan du ikke få kompensasjon som overstiger det forventede årlige nettleiebeløpet.

Les mer

Jeg har hatt sammenhengende strømbrudd både hjemme og på hytta. Kan jeg søke om kompensasjon for begge deler?

En forutsetning for å søke om kompensasjon, er at BKK Nett er netteier i området. Dersom du har flere målere (f.eks. i bolig, på hytte etc.) gir vi bare kompensasjon for strømbrudd ved én av strømmålerne, og da for den måleren som har vært lengst uten strøm og gir høyest kompensasjon. Denne regelen er bestemt av NVE.

Les mer

Hvordan bestemmes beløpet jeg får utbetalt?

Satsene er fastsatt av NVE og beløpets størrelse beregnes ut fra hvor lenge du har vært uten strøm.

Les mer

Når får jeg utbetalt kompensasjon for strømbrudd?

Når vi har behandlet søknaden din, får du beløpet trukket fra på neste strømregning.

Les mer

Hvilke rettigheter har jeg ved strømbrudd og feil?

Dersom du mener at vi på noen måte har brutt våre leveringsvilkår eller utført arbeid som har ført til skade på din eiendom, kan du i enkelte tilfeller ha krav på erstatning. Send oss en klage hvor du beskriver forholdet. Dette gjelder for eksempel ved forsinkelser eller mangel ved leveransen av strøm. Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse i saken kan du klage saken inn for Elklagenemnda.

Dersom du mener vi har brutt bestemmelser i energiloven eller dens tilhørende forskrifter, har du anledning til å klage oss inn for Norges vassdrags- og energidirektorat.

Les mer