Ny modell vil premiere smart bruk av strømnettet

Når den nye nettleiemodellen innføres 1. januar 2022 vil det lønne seg å unngå å bruke mye strøm samtidig, og heller jevne ut forbruket. Det blir også lavere nettleie om natten (fra kl. 22.00 - 06.00) og i helgen.

Hovedbilde: BKK Nett er et av landets største nettselskap med nesten 600 ansatte stasjonert over hele nettområdet.

| Foto: BKK Nett

- Den gode nyheten fra årsskiftet er at privatkunder kan redusere nettleien med enkle grep. Unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig, fordi alt dette trekker mye strøm. Bruk strømkrevende apparater etter hverandre, ikke samtidig. Elbiler kan trygt lades om natten, så lenge du bruker en godkjent ladekontakt. Men ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten mens du sover. Det er viktig å følge alle råd om trygg bruk av strømnettet, sier Atle Isaksen, leder for nettforvaltning og utvikling i BKK Nett.


Nettleie delt i to

Fra 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler, et kapasitetsledd og et energiledd.

Kapasitetsleddet er et fast månedlig beløp etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Her er det laget en trappetrinnsmodell. Hvilket trinn kunden havner i, bestemmes av den timen du brukte mest strøm i gjennomsnitt i den foregående måneden.

Det er viktig å merke seg at det er gjennomsnitt i den timen med høyest forbruk som legges til grunn, ikke de høyeste toppene. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. Hvis du eksempelvis bruker et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter måles det som en timeverdi på 2 kilowatt.

Kapasitetsledd inkl. mva
kWKr/mndKr/år
Trinn 10-51752 100
Trinn 25-102903 480
Trinn 310-154054 860
Trinn 415-205206 240
Trinn 520-256357 620

Ca. 35 prosent av BKK Nett sine kunder vil ligge på Trinn 1 hele året. Ca. 85 prosent av kundene vil aldri være over trinn 2. Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten (2200-0600) og i helgen enn på dagtid hverdager.

Energiledd øre/kWh eks avgifterEnergiledd øre/kWh (jan - mars) inkl. avgifterEnergiledd øre/kWh (april - des) inkl. avgifter
Dag1834,8943,01
Natt og helg1024,8933,01

Tabellen baserer seg på regjeringens forslag til elavgift for 2022, der avgiften er lavere i vintermånedene enn resten av året.

BKK Nett har beregnet hvordan den nye ordningen vil slå ut i pris hvis forbruket er relativt likt som i dag. Privatkunder med et forbruk på 10 000 kWh i året ligger an til å få en reduksjon i nettleien på ca. 6 prosent. De som bruker 20 000 kWh får omtrent uendret nettleie, mens privatkundene med forbruk på 30 000 kWh får en reduksjon på ca. 3 prosent. Dette er beregninger av bare nettleie, uten avgifter til staten. I tabellen under vises eksempel både med og uten avgiftene til staten.

PriseksempelLeilighet (10 000 kWh)Rekkehus (20 000 kWh) Enebolig (30 000 kWh)
Pris i 2021 eks. avgifter3 280 kr4 920 kr6 560 kr
Pris i 2022 eks. avgifter3 080 kr4 940 kr6 340 kr
Pris i 2021 inkl. avgifter6 311 kr10 573 kr14 834 kr
Pris i 2022 inkl. avgifter*5 658 kr9 790 kr13 348 kr

*Forslaget til endring av elavgift fra 1.1.2022 fra regjeringen er lagt til grunn

Gjennom å jevne ut strømforbruket, kan privatkunder oppnå en større reduksjon enn det som er vist i tabellen. Det er mulig å spare inntil en tusenlapp i nettleie på å jevne ut strømforbruket i husholdningen.

Følg med på Mine Sider

Kundene kan følge med på eget forbruk gjennom Mine Sider på nettsidene til BKK Nett, der man kan logge inn med BankID. Det er også mange apper og tjenester som gjør det mulig å følge med på strømforbruket løpende.

- Strømnettet er et stort spleiselag der de årlige kostnadene i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte strømnettet bedre gjennom å fordele belastningen ut over hele døgnet, kan vi spare utbyggingskostnader, og dermed holde nettleien lavest mulig over tid for kundene, sier Atle Isaksen.

Se også temasider hos Energi Norge.

Vil du ha tips om hvordan du kan redusere strømforbruket hjemme? Se nettsidene til Enova.

Her finner du gode tips til trygg bruk av strømnettet:
Elsikkerhetsportalen

Sikker hverdag

Mest stilte spørsmål