Kvinne i kontorlandskap

Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person.

Personvern i BKK

Når BKK Nett AS (org.nr.976 944 801) samler inn personopplysninger om deg, har vi ansvar for å behandle disse i samsvar med personvernlovgivningen. I det følgende beskriver vi hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har etter personvernlovgivningen.

Vår behandling av dine personopplysninger

BKK behandler personopplysninger for ulike formål:

  • om deg som kunde for å levere de tjenester vi har avtalt med deg
  • om ditt anlegg dersom du har bestilt ny eller endret tilknytning til nettet
  • om deg som bruker av strømnettet for å kunne oppfylle vår lovpålagte plikt til å sørge for effektiv drift av strømnettet
  • om deg som besøker våre nettsider slik at vi kan forstå hvordan nettsidene blir brukt. Denne behandlingen er noe du samtykker til første gang du besøker nettsiden.
  • om deg som tar kontakt med oss via telefon, e-post eller sosiale medier
  • om deg som gjennom lovpålagte stikkprøvekontroller blir valgt ut som tilsynsobjekt av Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)

Endringer i personvernerklæringen

BKK vil ved behov foreta endringer i personvernerklæringen. Gjeldende versjon av personvernerklæringen vil være tilgjengelig på våre nettsider.