Velkommen til våre nye nettkunder i Kvinnherad

Fusjonen mellom nettvirksomheten i Kvinnherad Energi og BKK er formelt gjennomført. Dermed får nær 6200 nettkunder i Kvinnherad BKK Nett som ny nettleverandør.

Vårt nettområde er delt i regioner, og region Sørøst dekker områdene Kvinnherad, Tysnes og Etne. Vi har et solid mannskap av kompetente og lokalkjente montører, som bygger og vedlikeholder strømnettet i dette landstrakte området. Beredskapen er styrket, og vårt mål er at du skal ha strøm til enhver tid.

- Med dyktige kolleger fra Kvinnherad, Tysnes og Etne bygger vi nå en robust region i sør, og styrker nettselskapet sin posisjon på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Nettkundene skal oppleve overgangen til ny nettleverandør så enkel og god som mulig, og har fått tilsendt nyttig informasjon om endringen.

Har du spørsmål om ditt nettkundeforhold eller vil du melde om forhold som kan påvirke strømnettet, kan du fremdeles ringe oss lokalt i Kvinnherad på telefon 53 47 56 00, eller til vakttelefon 975 65 060.

Foto: Jonn Karl Sætre, Kvinnheringen