Ønsker du å installere lader for elbil?

Dersom du ønsker å installere én eller flere ladere for elbil, trenger vi noen opplysninger for å sjekket at strømnettet har tilstrekkelig kapasitet i ditt område.

Elektrifisering av transportsektoren bidrar til å begrense utslippet av klimagasser, og vi bygger og forsterker strømnettet kontinuerlig for å legge til rette for fremtidens elektriske løsninger.

Dagens strømnett har likevel sine begrensninger, og vi må gjør noen enkle kontroller før vi kobler store elbilladere til nettet.

  • Dersom du ønsker å installere én eller flere elbilladere bør du kontakte en godkjent installatør som sikrer at utstyret oppfyller alle krav, og at installasjonen skjer på riktig måte.

Ladere til og med 16A eller 3,68 kW kapasitet kan installeres av installatør uten avsjekk med oss.

Dersom du ønsker å montere en større lader ber vi deg ta kontakt med oss, slik at vi kan sjekke at strømnettet har tilstrekkelig kapasitet. Fortell oss hvilken adresse det gjelder og hvilket effektuttak du ønsker deg.