Nå starter kontroll av høyspenningslinjer

En av BKK Netts viktigste oppgaver er å sørge for stabil og trygg strømforsyning, både på kort og lang sikt. Gjennom kontroll avdekker vi avvik og potensielt farlige forhold som kan oppstå i strømnettet.

BKKs strømnett strekker seg fra Sunnfjord i nord til Etne i sør. Hvert år de siste 20-25 årene har vi gjennomført tilstandskontroll av ca. 4500 km høyspenningslinjer fra helikopter. Dette er fortsatt en nødvendig og effektiv kontrollmetode i vårt langstrakte nettområde med høye fjell og dype daler. I tillegg kontrolleres linjene minimum hvert 5. år fra bakken.

Myndighetene setter krav om årlig tilsyn og kontroll av alle våre strømforsyningsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kontrollerer hvert år at vi overholder disse forpliktelsene.

I år vil Pegasus Helicopter AS utføre tilstandskontroll av BKK Netts høyspenningslinjer fra helikopter. Oppstart vil være etter påske, tidligst fra uke 14. Både lys- og værforhold må være gode for å kunne utføre oppdraget, så forsinkelser kan oppstå.

Ved helikopterbefaring vil helikopteret hovedsakelig fly mellom 15 og 50 meter over høyspenningslinjene med en normal fart på mellom 30-40 km/time. Dette vil for en kort periode medføre en del støy nær linjene. Normalt vil det bli foretatt kun en slik overflyging av hver linje. I helikopteret sitter det erfarne energimontører som kontrollerer linjer og master visuelt med trente øyne. En del av linjene skannes samtidig med varmesøkende kamera. Når et avvik observeres kan helikopteret ved behov kortvarig sakke farten mens avviket blir registrert og fotografert.

Hvert 10. år flyr helikopteret noe saktere for å ta flere høyoppløselige bilder av arrangementet i alle mastetopper fra flere vinkler for nærmere analyse i etterkant. Toppkontroll hvert 10. år er et krav fra myndighetene. Vi har her laget en rotasjonsordning med 10-års syklus for årlig å kunne kontrollere ca. 10 % av høyspenningslinjene våre på denne måten.

Pegasus Helicopter har et selvstendig ansvar for praktisk planlegging, flyplaner, fremdrift, sikkerhet og gjennomføring av oppdraget. De skal også sørge for lovlig og sikker adferd, og overholde alle tillatelser, lover, forskrifter, pålegg og restriksjoner som følger en helikopterbefaring. Samt at de skal ta hensyn, f.eks. å styre unna områder med hester som observeres underveis. Pegasus Helicopter vil kommunisere direkte både med luftfartsmyndigheter og politi underveis. Som ansvarlig nettselskap vil vi aldri be helikopterselskapet om å utføre oppgaver som av lov- eller sikkerhetsmessige hensyn ikke burde blitt utført.

Dersom du har ytterligere spørsmål til årets helikopterbefaring, kan du kontakte vårt kundesenter på tlf. 55 12 70 00, på chat (Mine sider), eller ved å sende e-post til: kundepost@bkk.no