Vi kontrollerer høyspenningslinjer med helikopter

En av BKK Netts viktigste oppgaver er å sørge for stabil og trygg strømforsyning, både på kort og lang sikt. Gjennom kontroll med helikopter kan vi avdekke avvik og potensielt farlige forhold som kan oppstå i strømnettet.

Hvert år de siste 20-25 årene har vi gjennomført tilstandskontroll av nær 5000 km høyspenningslinjer fra helikopter. Dette er fortsatt en nødvendig og effektiv kontrollmetode i vårt langstrakte nettområde med høye fjell og dype daler.

Myndighetene setter også krav til årlig tilsyn og kontroll av alle våre strømforsyningsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kontrollerer hvert år at vi overholder disse forpliktelsene.

I år vil Pegasus Helicopter AS utføre tilstandskontroll av høyspenningslinjer fra helikopter, og dette vil pågå fra uke 12 til uke 17 i 2020, bortsett fra påskeuken (uke 15).

Første oppstart med helikopterbefaring etter påske er torsdag 16. april.
Følgende områder vil bli kontrollert i uke 16 og 17:

  • Masfjorden (område Verkeland - Frøyset - Duesund - Masfjordnes - Eikebotn)
  • Lindås (område Seim - Myking - Hundvin - Vågseidet - Haukås)
  • Osterøy (hele Osterøy Kommune)
  • Øygarden (område Litle Sotra - Bildøy - Lie - Bjorøy - Tyssøy)
  • Bergen (område Fanafjellet - Nordvik, samt 7 master på Bjørge)
  • Bjørnafjorden (område Lysefjorden - Drange - Hagavik - Strøno - Lepsøy - Søre Øyane)
  • Tysnes (hele Tysnes Kommune)

Tidsforsinkelser kan oppstå som følge av utfordrende værforhold.

Ved helikopterbefaring vil helikopteret hovedsakelig fly mellom 30 og 50 meter over linjene med en fart på mellom 30-40 km/time. Dette vil i korte perioder medføre en del støy nær høyspenningslinjene. Underveis vil erfarne energimontører om bord i helikopteret kontrollere linjer og master visuelt med trente øyne. Linjene skannes samtidig med varmesøkende kamera. Når et avvik observeres, vil helikopteret sakke farten mens avviket blir registrert og fotografert.

Pegasus Helicopter har ansvar for all praktisk planlegging, fremdrift og gjennomføring av oppdraget. De skal også sørge for lovlig og sikker adferd, og overholde alle tillatelser, lover, forskrifter, pålegg og restriksjoner som følger en helikopterbefaring. Pegasus Helicopter skal kommunisere direkte både med luftfartsmyndigheter og politi underveis. Som ansvarlig nettselskap vil vi aldri be helikopterselskapet om å utføre oppgaver som av lov- eller sikkerhetsmessige hensyn ikke burde blitt utført.

Dersom du har spørsmål til årets helikopterbefaring kan du kontakte vårt kundesenter på tlf. 55 12 70 00, på chat (Mine sider), eller ved å sende e-post til: firmapost@bkk.no

Før oppstarten i uke 12 annonserte vi den planlagte helikopterbefaringen i regional- og lokalaviser som dekker de berørte kommunene: