Forenkling for bedriftskundene

Den nye nettleiemodellen innebærer en forenkling for BKK Nett sine bedriftskunder.

Hovedbilde: BKK Nett er et av landets største nettselskap med nesten 600 ansatte stasjonert over hele nettområdet.

| Foto: BKK Nett

For kunder med forbruk under 100 000 kWh

Den nye modellen vil være mer rettferdig, fordi den legger den reelle effektbruken til grunn, i stedet for størrelsen på hovedsikringen. For enkelte bedriftskunder vil denne omleggingen medføre en økning, og for andre virksomheter en reduksjon i nettleie.

Kapasitetsleddet er et fast beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Her er det laget en trappetrinnsmodell. Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kilowattimer), og når kunden bruker strømmen.

Årlig forbruk under 100 000 kWh, priser uten mva og avgifter

FastleddEnergiledd øre/kWh
kWKr/mndKr/årDagNatt
0-51401 6801810
5-102322 7841810
10-153243 8881810
15-204164 9921810
20-255086 0961810
25-5096411 5681810
50-751 42017 0401810
75-1001 87622 5121810
Over 1003 70044 4001810

For kunder med forbruk over 100 000 kWh

For kunder som bruker mer enn 100 000 kWh i året blir modellen enklere enn den som gjelder nå. Disse kundene har i dag en tredelt nettleie som er avhengig av sikringsstørrelse. Etter nyttår blir nettleiemodellen til disse kundene fortsatt tredelt, men uavhengig av sikringsstørrelse.

Årlig forbruk over 100 000 kWh, priser uten mva og avgifter

Fastledd kr/årÅrstidEffektledd kr/kW/mndEnergiledd øre/kWh
10 500Sommer494,0
Vinter605,0

Mest stilte spørsmål