Her kan du søke om å utsette betaling av faktura

Vi vet at mange av kundene våre går inn i en vanskelig økonomisk periode. På Mine sider kan kunder som mottar nettleiefakturaen direkte fra BKK Nett søke om å utsette betalingen av sin nettleie.

Betalingen kan utsettes i 40 dager. Du trenger ikke oppgi noen begrunnelse og du får svar med en gang.

Gå til Mine sider for å finne fakturaen det gjelder og søke om betalingsutsettelse.

Ikke alle betalinger kan utsettes

Vi kan ikke innvilge betalingsutsettselse for kunder som betaler sin nettleie til sin kraftleverandør. I tillegg gjelder kriterier for fakturabeløp og antall dager fakturaen kan utsettes.

  • Fakturaen det gjelder kan ikke utsettes mer enn én gang, og det kan ikke være mer enn 40 dager siden fakturaens opprinnelige forfallsdato
  • Fakturabeløpet kan ikke overstige 15 000 kr
  • Du kan ikke ha andre utestående betalinger

Mest stilte spørsmål

Hva betaler jeg i nettleie?

Vår nettleie er delt i to. Den ene delen er et fastbeløp på kr 2050 i året. Den andre er et forbruksavhengig ledd på 42,61 øre pr kWh. Dette inkluderer forbruksavgift og Enova-avgift.

Se alle tariffer for privatpersoner her.

Se tariffer for næring her.

Hvordan vet jeg at forbruket jeg faktureres for er riktig?

De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent før installasjon. Du kan derfor stole på at forbruket som måles er riktig. Hvis du oppdager en økning i strømforbruket etter målerbyttet kan dette ha ulike årsaker:

  • Manglende måleravlesninger i tiden før du fikk ny måler, kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn du egentlig har brukt.
  • I noen tilfeller kan din gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid.
  • Faktorer som årstid, endret forbruksmønster eller prisøkninger.

Tips; Sammenlign den samme perioden fra år til år. 

Les mer