Filmer og foto fra bygging av kabelanlegg under Sotrabrua

I perioden mai til desember 2020 pågikk det et omfattende anleggsarbeid for å strekke seks 420 (300) kV kabler og tre 132 kV kabler fra Breivik til Drotningsvik. Kablene på totalt 4,5 km er ført inn i egen tunnel ved Breivik, de er trukket opp på kabelbroer under Sotrabrua, og ført derfra videre inn i ny tunnel i Knarrevik frem til Litlesotra stasjon i Arefjord.

Her kan du se bilder og filmer fra anleggsarbeidet:

Video fra arbeid i tunnel:

Video fra traseen der den nye strømkabelen skal legges:

Video av kabeltransport:

Mai 2020: Det er bygget stillas ved hver ende av Sotrabrua.

Juni 2020: 27 kabeltromler skal fraktes over Sotrabrua. Hver trommel er 4,5 meter høy og inneholder 1500 meter kabel.

Juni 2020: Tunnelarbeid. Strømkabler blir liggende på kabelhyller i tunnel ved Breivik og Knarrevik.

Juni 2020: Ni strømkabler legges på denne kabelbroen under Sotrabrua.

Juni 2020: Fra venstre: anleggsleder Anders Aarbakke, prosjektleder Randi Aardal Flo, prosjektleder Asgeir Tvinnereim og delprosjektleder Frode Rudolfsen.