Har strømmen gått hjemme hos deg?

Årsaken til at du ikke har strøm kan skyldes feil i strømnettet, eller planlagte utkoblinger i forbindelse med vedlikehold og oppgradering. Se vårt strømkart for å få oversikt over områder som er strømløse.

De fleste strømbrudd på grunn av feil i strømnettet blir reparert i løpet av to timer. Noen ganger kan det ta lengre tid, f.eks. i perioder med mye uvær eller hvis feilen er krevende å reparere. Vi har stor forståelse for de ulempene et strømbrudd får for våre kunder, og vi jobber hardt for å reparere feilen så raskt som mulig.

Strømbrudd i Bergen og omegn

Se oversikt over pågående strømbrudd i strømkartet.

Se flere detaljer om pågående strømbrudd samt fullstendig oversikt over planlagte strømutkoblinger og forventet rettetid på denne siden.

Lengre ned på siden finner du mer informasjon om hvordan vi varsler deg om strømbrudd og hvordan du kan gjennomføre feilsøking. Ta kontakt med oss dersom du har opplysninger om farlige forhold eller ukjente strømbrudd i Bergen og omegn.

OmrådeTelefon hele døgnet
Bergen og omegn55 12 70 00

Strømbrudd i andre områder

Våre strømnettkunder i andre områder kan få informasjon om feil strømnettet, eller melde fra om forhold som kan skade strømnettet ved å kontakte oss på telefon.

OmrådeTelefon dagtidVakttelefon kveld og natt
Bergen og omegn55 12 70 0055 12 70 00
Etne53 77 11 55991 59 880
Tysnes53 43 00 50482 28 182
Kvinnherad53 47 56 00975 65 060
Sunnfjord57 72 23 10577 22 340

Du får SMS fra oss når strømmen går

Vi gjør vårt beste for å gi beskjed til deg så snart vi får en feil i strømnettet i ditt område. Våre kunder i Bergen og omegn mottar en SMS innen 10 minutter på det telefonnummeret vi har i registrert på kundeforholdet.

Hele året arbeider vi for å styrke strømnettet, og noen ganger må vi koble ut strømmen for å få gjennomført nødvendig arbeid. Vi varsler deg om tidspunkt for planlagt strømutkobling på SMS og/eller e-post til det mobilnummer eller e-postadresse vi har i vårt kundesystem.

Våre kunder i Bergen og omegn kan ta kontakt med kundeservice ved behov for å oppdatere sine kontaktopplysninger. Våre kunder i områdene Etne, Tysnes, Kvinnherad og Sunnfjord kan oppdatere sine kontaktopplysninger på dagtid ved å ringe telefonnummeret i tabellen over.

Tips til deg som mistenker strømbrudd

Hvis naboene dine har strøm hos seg, kan årsaken til feilen være hjemme hos deg. Gå gjennom disse to stegene for å lokalisere feilen. Dersom feilsøkingen ikke gir resultater, kan det være en feil hos oss som vi ennå ikke har oppdaget. Vi setter stor pris på at du gir beskjed til kundeservice om dette.

1. Har jordfeilbryteren slått seg ut?

Dersom jordfeilbryteren ikke kan slås på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Deretter skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil (jordfeilbryteren slås ut). Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og så slå på ett og ett elektriske apparat til jordfeilbryteren kobles ut. Feilen ligger sannsynligvis i dette apparatet. Trekk ut kontakten til dette apparatet, slå på jordfeilbryteren, og slå på/skru inn alle sikringer igjen

2. Sjekk hovedsikringene

Skift alle hovedsikringene, enten du har to eller tre. Dersom du har luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på et loft.

Les mer om feilsøking

Du kan ha rett på kompensasjon

Dersom du har vært berørt av feil i strømnettet lenge, kan du ha rett på kompensasjon fra oss.

Les mer om kompensasjon

Mest stilte spørsmål

Strømmen har gått hos meg. Er det strømbrudd?

Se i kartet vårt om det er et strømbrudd i området ditt. Hvis du ikke finner feil i kartet bør du se om det kan være en feil på ditt anlegg.

Les mer

Hvilke rettigheter har jeg ved strømbrudd og feil?

Dersom du mener at vi på noen måte har brutt våre leveringsvilkår eller utført arbeid som har ført til skade på din eiendom, kan du i enkelte tilfeller ha krav på erstatning. Send oss en klage hvor du beskriver forholdet. Dette gjelder for eksempel ved forsinkelser eller mangel ved leveransen av strøm. Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse i saken kan du klage saken inn for Elklagenemnda.

Dersom du mener vi har brutt bestemmelser i energiloven eller dens tilhørende forskrifter, har du anledning til å klage oss inn for Norges vassdrags- og energidirektorat.

Les mer

Kan jeg forvente lengre rettetid ved strømbrudd og andre driftsbrudd som følge av koronautbruddet?

BKK har gode beredskapsrutiner og begynte tidlig med å innføre avbøtende tiltak for å hindre smitte blant sitt personell. Slik situasjonen er nå er det ingenting som tyder på at det vil ta lengre tid å utbedre eventuelle feil som skulle oppstå.

Les mer