Har strømmen gått hjemme hos deg?

Årsaken til at du ikke har strøm kan skyldes feil i strømnettet, eller planlagte utkoblinger i forbindelse med vedlikehold og oppgradering. Se vårt strømkart for å få oversikt over områder som er strømløse.

De fleste strømbrudd på grunn av feil i strømnettet blir reparert i løpet av to timer. Noen ganger kan det ta lengre tid, f.eks. i perioder med mye uvær eller hvis feilen er krevende å reparere. I kart over strømbrudd (se blå lenke øverst) finner du oppdatert status for rettetid. Vi har stor forståelse for de ulempene et strømbrudd får for våre kunder, og vi jobber hardt for å reparere feilen så raskt som mulig.

Du får SMS fra oss når strømmen går

Vi gjør vårt beste for å gi beskjed til deg så snart vi får en feil i strømnettet i ditt område. SMS'en blir sendt innen 10 minutter til det telefonnummeret vi har i registrert på ditt anlegg. Da informerer vi også om forventet rettetid.

Oversikt over planlagte arbeid i strømnettet

Hele året arbeider vi for å styrke strømnettet, og noen ganger må vi koble ut strømmen for å få gjennomført nødvendig arbeid. Vi varsler deg om tidspunkt for planlagt strømutkobling på SMS og/eller e-post til det mobilnummer eller e-postadresse vi har i vårt kundesystem.

Ta kontakt med oss på tlf. 55 12 70 00 dersom du trenger å oppdatere dine kontaktdata.

Finner du ikke informasjon om strømbrudd i strømkartet for ditt område?

Hvis naboene dine har strøm hos seg, kan årsaken til feilen være hjemme hos deg. Gå gjennom disse to stegene for å lokalisere feilen. Dersom feilsøkingen ikke gir resultater, kan det være en feil hos BKK som vi ennå ikke har oppdaget. Vi setter stor pris på at du gir beskjed til oss om dette på [sett inn kontaktinformasjon].

1. Har jordfeilbryteren slått seg ut?
Dersom jordfeilbryteren ikke kan slås på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Deretter skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil (jordfeilbryteren slås ut). Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og så slå på ett og ett elektriske apparat til jordfeilbryteren kobles ut. Feilen ligger sannsynligvis i dette apparatet. Trekk ut kontakten til dette apparatet, slå på jordfeilbryteren, og slå på/skru inn alle sikringer igjen

2. Sjekk hovedsikringene
Skift alle hovedsikringene, enten du har to eller tre. Dersom du har luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på et loft.

Les mer om feilsøking her

Du kan ha rett på kompensasjon

Dersom du har vært berørt av feil i strømnettet lenge, kan du ha rett på kompensasjon fra oss.
Les mer om dette her