Her finner du oversikt over strømbrudd eller planlagte utkoblinger i strømnettet.

Har strømmen gått hjemme hos deg?

Årsaken til at du ikke har strøm kan skyldes feil i strømnettet, eller planlagte utkoblinger i forbindelse med vedlikehold og oppgradering. Se vårt strømkart for å få oversikt over områder som er strømløse.

De fleste strømbrudd på grunn av feil i strømnettet blir reparert i løpet av to timer. Noen ganger kan det ta lengre tid, f. eks. i perioder med mye uvær eller hvis feilen er krevende å reparere. Vi har stor forståelse for de ulempene et strømbrudd får for våre kunder, og vi jobber hardt for å reparere feilen så raskt som mulig.

Strømbrudd i Bergen og omegn

Se oversikt over pågående strømbrudd i strømkartet.

Se flere detaljer om pågående strømbrudd samt fullstendig oversikt over planlagte strømutkoblinger og forventet rettetid på denne siden.

BKKs strømnett er delt i tre geografiske områder:

BKKs strømnett er delt i tre geografiske områder

Ta kontakt med oss dersom du har opplysninger om farlige forhold eller ukjente strømbrudd.

OmrådeTelefon dagtid (08.00-18.00)Vakttelefon ettermiddag (fra 18.00), natt og helg
Bergen og nabokommuner*55 12 70 0055 12 70 00
Sunnfjord55 12 70 0057 72 23 40
Kvinnherad, Tysnes, Etne55 12 70 00975 65 060

* Bergen og nabokommuner gjelder: Øygarden, Bjørnafjorden (bare gamle Os kommune), Samnanger, Vaksdal, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen og Høyanger sør.

Du får SMS fra oss når strømmen går

Vi gjør vårt beste for å gi beskjed til deg så snart vi får en feil i strømnettet i ditt område. Våre kunder i Bergen og omegn mottar en SMS innen 10 minutter på det telefonnummeret vi har i registrert på kundeforholdet.

Hele året arbeider vi for å styrke strømnettet, og noen ganger må vi koble ut strømmen for å få gjennomført nødvendig arbeid. Vi varsler deg om tidspunkt for planlagt strømutkobling på SMS og/eller e-post til det mobilnummer eller e-postadresse vi har i vårt kundesystem.

Du kan ta kontakt med kundeservice ved behov for å oppdatere dine kontaktopplysninger.

Tips til deg som mistenker strømbrudd

Hvis naboene dine har strøm hos seg, kan årsaken til feilen være hjemme hos deg. Gå gjennom disse to stegene for å lokalisere feilen. Dersom feilsøkingen ikke gir resultater, kan det være en feil hos oss som vi ennå ikke har oppdaget. Vi setter stor pris på at du gir beskjed til kundeservice om dette.

1. Har jordfeilbryteren slått seg ut?
Dersom jordfeilbryteren ikke kan slås på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Deretter skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil (jordfeilbryteren slås ut). Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og så slå på ett og ett elektriske apparat til jordfeilbryteren kobles ut. Feilen ligger sannsynligvis i dette apparatet. Trekk ut kontakten til dette apparatet, slå på jordfeilbryteren, og slå på/skru inn alle sikringer igjen

2. Sjekk hovedsikringene
Skift alle hovedsikringene, enten du har to eller tre. Dersom du har luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på et loft.

Les mer om feilsøking

Du kan ha rett på kompensasjon

Dersom du har vært berørt av feil i strømnettet lenge, kan du ha rett på kompensasjon fra oss.

Les mer om kompensasjon

Mest stilte spørsmål