Lyspære

Bli vår nye kollega

Med om lag 260 000 kunder og et strømnett på ca. 22 000 kilometer, er vi en av Norges største distributører av elektrisk energi med en offensiv vekststrategi på Vestlandet.

Strømnettet er nøkkelen til elektrifisering av Norge, og fullstendig utfasing av fossilt energiforbruk.

BKK Nett AS er et av Norges største nettselskap, og vi har ansvaret for å bygge et sikkert og fremtidsrettet strømnett på Vestlandet.

I dette arbeidet trenger vi deg som vil være med på laget for å planlegge, prosjektere, utvikle eller reparere strømnettet, og gjøre et av landets største nettselskap til en effektiv og velfungerende organisasjon.