Mine sider er no tilgjengeleg for nettkundar i Sunnfjord og Kvinnherad

Tidlegare kundar i Sunnfjord Energi Nett og Kvinnherad Energi Nett kan no finne sine opplysningar ved å logge seg inn på BKK Netts Mine sider.

Dersom du treng tilgang til historisk reskontro og fakturahistorikk, ligg dette framleis tilgjengeleg

For kundar i Sunnfjord: Mi side: https://minside.sunnfjordenergi.no/.

For kundar i Kvinnherad: Min side https://nett.kvinnherad-energi.no/

Har du behov for å komme i kontakt med oss i BKK Nett?

Ynskjer du å få utført nokon av desse oppgåvene, må du kontakta din straumleverandør:

  1. Bestille straum
  2. Seie opp din straumavtale
  3. Melde frå om inn- og utflytting
  4. Endre namn, adresse, e-post, tlf. nummer