Mine sider er no tilgjengeleg for nettkundar i Sunnfjord

Vi har overført kundedatabasen frå Sunnfjord Energi Nett til BKK Nett, og no finn du dine opplysningar ved å logge deg inn på Mine sider

Dersom du treng tilgang til historisk reskontro og fakturahistorikk, ligg dette framleis tilgjengeleg på gamle Sunnfjord Energi Nett, Mi side: https://minside.sunnfjordenergi.no/.


Har du behov for å komme i kontakt med oss i BKK Nett?

  • Websider: nett.bkk.no
  • E-post: kundepostnett@bkk.no
  • Kontakt vårt kundesenter på tlf. 55 12 70 00 (man. - tor. kl. 08.00-18.00 / fre. kl. 08.00-15.30)
  • Ved straumbrot ring tlf. 57 72 23 10 (dagtid), tlf. 57 72 23 40 (kveld/natt)

Ynskjer du å få utført nokon av desse oppgåvene, må du kontakta din straumleverandør:

  1. Bestille straum
  2. Seie opp din straumavtale
  3. Melde frå om inn- og utflytting
  4. Endre namn, adresse, e-post, tlf. nummer