Montører arbeider i en kraftmast

Nettleien finansierer strømnettet

I fjor brukte vi over en milliard kroner på å vedlikeholde og oppgradere vårt 22 000 kilometer lange strømnett. Nettleien du betaler finansierer dette arbeidet.

– Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde et stabilt og sikkert strømnett, og å reparere feil raskt og sikkert når naturkreftene herjer. Ved å drive effektivt og holde kostnadene nede, har BKK Nett en av landets laveste nettleier, sier administrerende direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

I vinter har de fleste kommunene innen BKKs nettområde satt nye forbruksrekorder. I den kalde perioden i januar og februar var strømforbruket på sitt aller høyeste.

– Påkjenningen på strømnettet har vært den største noensinne, med rekorder nesten ukentlig gjennom januar og deler av februar. Medarbeiderne våre er alltid til stede for våre kunder, og de har tatt tak i de feilsituasjonene som oppsto som følge av den store belastningen, sier Ketil Tømmernes (bildet).

Ketil Tømmernes, Adm. direktør i BKK Nett

Administrerende direktør i BKK Nett, Ketil Tømmernes.

Bare ett strømnett
Nettselskapene har monopol på overføring av strøm i sine områder, fordi det ikke er mulig å ha flere konkurrerende strømnett. Det ville vært meningsløst å ha flere strømledninger inn til hvert hus. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) regulerer rammene og prisene for nettleie i Norge.

BKK Nett har en av landets laveste nettleier. Stordriftsfordeler er hovedårsaken til at vi har så konkurransedyktige priser på nettleien.

Nå har vi startet et samarbeid med Lyse Elnett og Lede (tidligere Skagerak Nett) for å se på samarbeid mellom nettselskapene på blant annet innkjøp. Målet er å redusere kostnadene ytterligere, slik at nettleien kan bli enda lavere.

Fakta om nettleien:

TO ULIKE PRODUKTER: Når du bruker strøm, betaler du for to ulike produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra ditt strømselskap, og du betaler nettleie til ditt lokale nettselskap for transporten av strømmen i strømnettet.

SAMME FAKTURA: Strømselskapet du har avtale med, fakturerer både nettleie og kraftpris på samme faktura.

AVGIFTER: Rundt halvparten av det du betaler i nettleie, går til avgifter i form av elavgift, merverdiavgift, eiendomsskatt og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett, som har ansvaret for hovedstrømnettet i Norge, som overfører strøm mellom landsdelene.